Kraamzorg Florijntje

Via je zorgverzekering heb je recht op kraamzorg. Gemiddeld ligt het aantal uren kraamzorg tussen de 4 en de 49 uur verdeeld over acht dagen. Het precieze aantal uren hangt af van de situatie, de samenstelling van het gezin en de aanwezigheid van familie of vrienden om te helpen (mantelzorg).

In de 7e of 8e maand vindt het intakegesprek plaats. We bepalen op dat moment het aantal uren dat vergoed wordt. In de kraamtijd zal nogmaals beoordeeld worden of het aantal uren voldoende is.

De omstandigheden die van invloed zijn op de benodigde zorg kunnen in de loop van zowel de zwangerschap als de kraamtijd veranderen. Florijntje kent daarom drie vaste momenten (voor de bevalling, vlak na de bevalling en op de 4e dag) waarop het aantal benodigde uren in overleg met je zorgverzekeraar, de verloskundige en je kraamverzorgende zorgvuldig wordt beoordeeld. Indien nodig stellen we het aantal uren bij.